Boverkets indikatorer maj 2017

Boverkets indikatorer maj 2017
Utgivningsår:
2017
Antal sidor:
32
ISBN (tryck):
978-91-7563-464-7
ISBN (PDF):
978-91-7563-465-4
0,00 kr (inkl moms)
Leveranstid

En kortfattad och aktuell sammanställning av olika indikatorer om utvecklingen på bygg-, bostads-, och kreditmarknaden.

Sammanställningen bygger på uppgifter från skilda källor som bearbetas och sammanställs av Boverket tillsammans med uppgifter ur Boverkets egen statistik.

Sidansvarig: Publikationsservice