Boverkets budgetunderlag 2018-2020

Boverkets budgetunderlag 2018-2020
Utgivningsår:
2017
Antal sidor:
44
ISBN (tryck):
978-91-7563-439-5
ISBN (PDF):
978-91-7563-440-1

Budgetunderlag är ett dokument med myndighetens förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren. Det innehåller förslag till bemyndiganden, räntekontokredit och anslagskredit. Budgetunderlaget lämnas till regeringen senast den 1 mars varje år.

Sidansvarig: Publikationsservice