På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Årsredovisning 2016

Utgivningsår:
2016
Antal sidor:
104
ISBN (tryck):
978-91-7563-441-8
ISBN (PDF):
ISBN 978-91-7563-442-5

I årsredovisningen redovisar Boverket sitt arbete under 2016. I "GD har ordet" finns en överblick av året som gick. Under året genomförde myndigheten många olika typer av uppdrag och uppgifter.

Några exempel på genomförd verksamhet, som också finns tillgängliga som publikationer, kan du läsa nedan.

 • Handlingsplan för Boverkets miljömålsarbete för åren 2016-2019
  Handlingsplanen innehåller ett antal åtgärder som Boverket kommer att genomföra för att bidra till att nå miljömålen. Det är framför allt målen God bebyggd miljö, Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö och Ett rikt växt- och djurliv som påverkas. Åtgärderna genomförs under perioden 2016–2019.
 • 2016 Reviderad prognos över behovet av nya bostäder till 2025
  Boverket har justerat sin byggbehovsprognos. Orsaken är dels den förväntade befolkningsökningen framöver och dels att byggandet de senaste åren inte har ökat i tillräcklig omfattning för att svara mot behovet
 • Den sociala bostadssektorn i Europa
  I Europa är det vanligt att det finns en del av bostadsmarknaden som är till för hushåll med låga inkomster. Borde även Sverige ha en sådan bostadssektor? För att underlätta för framtida beslut har Boverket kartlagt den sociala bostadssektorn i sex EU-länder.
 • Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900)
  Slutrapporten är en sammanställning och redovisning av hur arbetet med regeringsuppdraget Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) har bedrivits.
 • Underlag till den andra nationella strategin för energieffektiviserande renovering
  Boverket och Energimyndigheten har tillsammans tagit fram underlag till att uppdatera den nationella strategin för energieffektiviserande renovering.
 • Begränsad skyldighet att underrätta och rätt att överklaga enligt plan- och bygglagen
  Boverket har tagit fram ett förslag om begränsning av byggnadsnämndens skyldighet att underrätta om ansökningar om förhandsbesked och lov och om rågrannars rätt att överklaga kommunala beslut enligt plan- och bygglagen.
Tillbaka till toppen