Boverkets byggregler, BBR

BFS 2011:6 med ändringar till och med 2017:5 (BBR 25)

Boverkets byggregler, BBR
Utgivningsår:
2017
Antal sidor:
166
ISBN (tryck):
978-91-7563-506-4
ISBN (PDF):
978-91-7563-507-1
212,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Denna författning innehåller föreskrifter och allmänna råd till följande lagar och förordningar (huvudförfattningarna):

  • plan- och bygglagen (2010:900), PBL,
  • plan- och byggförordningen (2011:338), PBF.
Sidansvarig: Publikationsservice