På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Anpassning av svensk rätt till EU-förordningen om linbaneanläggningar

Utgivningsår:
2017
Antal sidor:
54
ISBN (tryck):
978-91-7563-443-2
ISBN (PDF):
978-91-7563-444-9
Rapport:
2017:3

Boverket har fått i uppdrag att klarlägga behovet av och föreslå de lag- och förordningsändringar som behövs till följd av linbaneförordningen samt även redogöra för de ändringar som bedöms nödvändiga på föreskriftsnivå.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/424 om linbaneanläggningar, den så kallade linbaneförordningen, utfärdades den 9 mars 2016. Förordningen ska tillämpas från och med den 21 april 2018 och ersätter då det nu gällande Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/9/EG av den 20 mars 2000 om linbaneanläggningar för persontransport.

Syftet med linbaneförordningen är att fastställa bestämmelser om tillhandahållande på marknaden och fri rörlighet för delsystem och säkerhetskomponenter till linbaneanläggningar. Förordningen innehåller även bestämmelser om konstruktion, uppförande och idrifttagande av nya linbaneanläggningar.

I denna rapport föreslår Boverket några mindre ändringar i plan- och bygglagen (2010:900), PBL, och plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. Flera av de föreslagna ändringarna är kopplade till att bestämmelserna i linbaneförordningen är direkt tillämpliga och inte längre, som linbanedirektivets bestämmelser, kommer att vara införlivade som anslutande föreskrifter till PBL.

Tillbaka till toppen