På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Analys av konsekvenser av att införa hyresreglering i vissa bostäder för äldre med investeringsstöd

Utgivningsår:
2017
Antal sidor:
32
ISBN (tryck):
978-91-7563-504-0
ISBN (PDF):
978-91-7563-505-7
Rapport:
2017:28

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en konsekvensanalys av att införa krav på hyresnivåer m.m. i förordningen om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer (SFS 2016:848). Denna rapport utgör Boverkets redovisning av uppdraget.

Ett investeringsstöd infördes 2016 för byggande av hyresbostäder för äldre (SFS 2016:848). Förordningen innehåller inte någon reglering av hur hyra ska sättas i bostäder som uppförs med investeringsstödet. I övriga investeringsstöd till uppförande av hyresbostäder som infördes 2016 finns bestämmelser om hyrestak. I föreliggande rapport analyserar Boverket konsekvenserna av att införa ett motsvarande hyrestak kopplat till stödet för byggande av bostäder för äldre.

Analysen visar att det nya stödet för byggande av bostäder för äldre med hyresreglering är mindre fördelaktigt för byggaren än det nuvarande eftersom hyrestaket minskar värdet av subventionen. Effekten på byggandet blir därför liten. Analysen visar också att hyran som en konsekvens av stödet kan sänkas med mellan 1 000 till 2 000 kronor i månaden i omkring 1 700 nyproducerade lägenheter.

Tillbaka till toppen