På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

Utvärdering av tillämpningen av gällande lagstiftning

Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag
Utgivningsår:
2017
Antal sidor:
116
ISBN (tryck):
978-91-7563-512-5
ISBN (PDF):
978-91-7563-513-2
Rapport:
2017:29
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Boverket har i 2017 års regleringsbrev fått i uppdrag att utvärdera tillämpningen av lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (AKBL) samt de förändringar i 12 kap. jordabalken (hyreslagen) respektive hyresförhandlingslagen (1978:304) som trädde i kraft den 1 januari 2011.

Denna rapport utgör Boverkets redovisning av detta uppdrag.

Lagstiftningen som infördes den förste januari 2011 tycks, i de flesta avseenden, inte ha lett till några genomgripande förändringar, vare sig för bostadsaktiebolagen som berörs av AKBL eller för hyresbostadsmarknaden i stort.

Med detta sagt måste man dock komma ihåg att de senaste åren har varit ganska exceptionella på den svenska bostadsmarknaden med en befolkningsökning – driven av en hög invandring – som saknar motstycke i modern svensk historia. Detta har givetvis påverkat de allmännyttiga bostadsaktiebolagen och kommunernas styrning av dessa. Fokus har troligen inte legat på eventuella konflikter mellan affärsmässighet och allmännyttigt syfte utan mer handlat om att försöka hantera mer akuta problem. Till detta kan läggas det exceptionella ränteläget. I en mer "normal" situation är det inte omöjligt att lagstiftning skulle kunnat få större effekter på såväl de kommunala  bostadsaktiebolagen som på hyresbostadsmarknaden i stort.

Sidansvarig: Publikationsservice