På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Allmännytta samt hyreslagstiftning

Två uppföljningar

Utgivningsår:
2017
Antal sidor:
52
ISBN (tryck):
978-91-7563-437-1
ISBN (PDF):
978-91-7563-438-8
Rapport:
2017:2

Rapporten avser att svara på två uppdrag till Boverket. Dels ett "stående" uppdrag att följa de allmännyttiga bolagen, dels ett regeringsuppdrag enligt regleringsbrevet till Boverket för 2016 att följa förändringar i hyreslagstiftningen.

Den gemensamma nämnaren är den reform som genomfördes 2011då en ny lag för de kommunala allmännyttiga bostadsbolagens trädde ikraft och som samtidigt medförde förändringar i 12 kap. jordabalken (Hyreslagen).

Genom reformen 2011 så ålades de kommunala allmännyttiga bostadsbolagen att agera affärsmässigt. För att kunna bedöma detta ska man enligt förarbetena utgå från jämförbara privata bostadsbolag. Vidare ska avkastningen var marknadsmässig. Utifrån en jämförelse mellan de avkastningskrav som gäller för de större privata bostadsbolagen och de som gäller för de större kommunala koncernerna så går det inte att säga att de allmännyttiga bostadsbolagen inte lever upp till kraven.

Efter ett halvt decennium med den nya respektive förändrade lagstiftningen kan konstateras att skillnaden mellan de allmännyttiga bolagens och de större privata bolagens ekonomiska ställning inte förändrats dramatiskt. De privata bolagen har behållit sin intäktsnivå men även sina – jämfört med de allmännyttiga bolagen – lägre kostnader.

Privata bolagens andel ökar

Däremot kan Boverket se en trend som innebär att de större privata bolagens andel av den svenska hyresrättsmarknaden ökar och att de allmännyttiga bolagens andel minskar. I absoluta tal har dock allmännyttans bestånd ökat under 2014 och 2015.

Reformen 2011 innebar också att de privata fastighetsägarna inte längre var underordnade den hyresnormerande roll allmännyttan dittills haft. Trots vissa farhågor om motsatsen har hyresförhandlingarna under åren efter 2011 slutat med måttliga eller till och med. små hyreshöjningar. Samtidigt finns en viss tröghet i förhandlingarna mellan Fastighetsägarföreningen och Hyresgästföreningen som delvis grundar sig på att Fastighetsägarföreningen ser ytterligare reformer av hyressättningssystemet som nödvändiga.

Allmännyttan i viss mån fortfarande hyresnormerande

Vad gäller allmännyttans ställning vid hyresförhandlingar så finns det tecken på att allmännyttan i viss utsträckning har behållit sin hyresnormerande roll. Inte på grund av ett eget agerande utan på grund av att Hyresgästföreningen – åtminstone regionalt – verkar vilja förhandla hyrorna med allmännyttan först innan man gör det med de privata fastighetsägarna. Det finns dock ingen regel som förhindrar sådant agerande men det är en öppen fråga om dessa tendenser rimmar väl med intentionerna bakom reformen. Det mest intressanta är att företeelsen verkar var mer eller mindre påtaglig i olika delar av landet.

Mer information

Assar Lindén, jurist, 0455- 35 30 23

Tillbaka till toppen