På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Who benefits from more housing?

A panel data study on the role of housing in the intermunicipal migration of different age cohorts in Sweden

Who benefits from more housing?
Utgivningsår:
2016
Antal sidor:
68
ISBN (tryck):
978-91-7563-371-8
ISBN (PDF):
978-91-7563-372-5
Rapport:
2016:12
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Rapporten är skriven på engelska och har en längre svensk sammanfattning. I rapporten analyseras hur antalet bostäder per capita och andelen hyresrätter i bostadsbeståndet påverkar benägenheten att flytta över kommungränserna för olika åldersgrupper. (Analysen inkluderar samtliga kommuner i landet och täcker perioden 1993-2012.)

Vem tjänar på en större bostadsmarknad?

Resultaten indikerar att:

  • Ökade regionala skillnader i antalet bostäder per capita sedan 1992 har dämpat den totala rörligheten över kommungränserna för alla mellan 20 och 54 år och reducerat inflyttningen till storstadsregionerna för samtliga mellan 20 och 74 år. Att den totala rörligheten för de mellan 55 och 74 år har gynnats beror på att inflyttningen till ett flertal kommuner utanför storstadsregionerna har påverkats positivt för dessa kohorter.
  • Resultaten indikerar att den högre omflyttningen i hyresrättsbeståndet (för riket) till stor del drivs av en överrepresentation av unga vuxna mellan 20 och 24 år och ger inte generellt stöd för att rörligheten i hyresrättsbeståndet skulle vara högre än det ägda bostadsbeståndet då det ser olika ut för olika ålderskohorter. Den minskande andelen hyresrätter i storstadsregionerna har dämpat rörligheten för unga vuxna mellan 20 och 24 år men gynnat rörligheten för kohorterna 25-54 samt 65-74 år. Det kan spegla att de flesta föredrar att äga sitt boende men att unga vuxna i hög utsträckning inte kan köpa sin bostad. Det skulle också kunna indikera att unga vuxna, som är mer flyttbenägna än andra, väljer hyresrätten därför att det passar deras livssituation medan äldre vuxna som bor i hyresrätt betraktar det som ett lika varaktigt boendealternativ som ägda bostäder.

Författare: Peter Karpestam, nationalekonom.

Tillbaka till toppen