Värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för räkenskapsåret 2014

Värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för räkenskapsåret 2014
Utgivningsår:
2016
Antal sidor:
40
ISBN (tryck):
978-91-7563-349-7
ISBN (PDF):
978-91-7563-350-3
Rapport:
2016:4
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Värdeöverföringarna från allmännyttiga kommunala bostadsbolag har minskat kraftigt. Det beror främst på att de tre kommunala bostadsbolagen i Stockholm inte förde över så stor del av sina vinster från 2014. År 2013 överförde landets kommunala bostadsbolag cirka 1,2 miljarder kronor till ägarna jämfört med 229 miljoner kronor 2014.

Boverkets årliga rapport om värdeöverföringar från kommunala bostadsbolag behandlar uppgifter från 2014. Det är totalt 257 allmännyttiga kommunala bostadsbolag som lämnat uppgifter om värdeöverföringar.

Av de 257 bostadsbolagen har:

  • 61 procent inte lämnat någon värdeöverföring
  • 36 procent lämnat värdeöverföringar med tillåtet belopp
  • 3 procent lämnat värdeöverföringar utöver tillåtet belopp.

Ett allmännyttigt bostadsbolag ska varje år lämna uppgifter om beslutade värdeöverföringar till länsstyrelsen som i sin tur lämnar en redovisning till Boverket. Rapporten "Värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för räkenskapsåret 2014" innehåller en sammanställning och redogörelse för de allmännyttiga kommunala bostadsbolagens värdeöverföringar för räkenskapsåret 2014.

Mer information

Mer information hittar du i "Relaterad information".

Sidansvarig: Publikationsservice