På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Var byggdes det?

- en kartläggning av kommunernas bostadsbyggande 2005–2015

Var byggdes det?
Utgivningsår:
2016
Antal sidor:
46
ISBN (tryck):
978-91-7563-407-4
ISBN (PDF):
978-91-7563-408-1

Befolkningen har ökat kraftigt det senaste decenniet särskilt i storstadsregionerna samtidigt som byggtakten har varit lägre än befolkningstillväxten. I detta kunskapsunderlag har vi kartlagt hur mycket olika kommuner har byggt i förhållande till den starka befolkningsökningen perioden 2005–2015 och hur många bostäder som hade behövt byggas om bostadsutbudet skulle ha matchat denna befolkningsökning.

I det här underlaget använder vi boendetätheten, antal invånare per bostad, som ett mått på hur bostadsbehoven i olika kommuner har anpassats till befolkningsutvecklingen. För att bedöma hur kommunerna har byggt i förhållande till befolkningsutvecklingen behöver vi ett referens- eller jämviktsvärde att stämma av antalet bostäder mot.

Boendetätheten för riket som helhet har inte förändrats dramatiskt de senaste decennierna. Boendetätheten är endast marginellt högre i dag än i början på 1990-talet. År 2005 var boendetätheten som lägst. Tillgången på bostäder har under det senaste decenniet successivt minskat. Bakom det aggregerade måttet på boendetäthet döljs en stor variation mellan kommuner.

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att lämna förslag till hur framtagandet av återkommande bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet i hela landet ska organiseras, finansieras och regleras. Detta kunskapsunderlag är en del i det arbetet.

Tillbaka till toppen