På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Var byggdes det?

- en kartläggning av kommunernas bostadsbyggande 2005–2015

Utgivningsår:
2016
Antal sidor:
46
ISBN (tryck):
978-91-7563-407-4
ISBN (PDF):
978-91-7563-408-1

Befolkningen har ökat kraftigt det senaste decenniet särskilt i storstadsregionerna samtidigt som byggtakten har varit lägre än befolkningstillväxten. I detta kunskapsunderlag har vi kartlagt hur mycket olika kommuner har byggt i förhållande till den starka befolkningsökningen perioden 2005–2015 och hur många bostäder som hade behövt byggas om bostadsutbudet skulle ha matchat denna befolkningsökning.

I det här underlaget använder vi boendetätheten, antal invånare per bostad, som ett mått på hur bostadsbehoven i olika kommuner har anpassats till befolkningsutvecklingen. För att bedöma hur kommunerna har byggt i förhållande till befolkningsutvecklingen behöver vi ett referens- eller jämviktsvärde att stämma av antalet bostäder mot.

Boendetätheten för riket som helhet har inte förändrats dramatiskt de senaste decennierna. Boendetätheten är endast marginellt högre i dag än i början på 1990-talet. År 2005 var boendetätheten som lägst. Tillgången på bostäder har under det senaste decenniet successivt minskat. Bakom det aggregerade måttet på boendetäthet döljs en stor variation mellan kommuner.

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att lämna förslag till hur framtagandet av återkommande bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet i hela landet ska organiseras, finansieras och regleras. Detta kunskapsunderlag är en del i det arbetet.

Tillbaka till toppen