På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppföljande undersökning av kommunernas handläggning av bostadsanpassningsbidraget

Utgivningsår:
2016
Antal sidor:
56
ISBN (tryck):
978-91-7563-341-1
ISBN (PDF):
978-91-7563-342-8
Rapport:
2016:2

Boverket redovisar en uppföljande undersökning av 33 olika kommuners handläggning av bostadsanpassningsbidraget. Utfallet av undersökningen visar att vissa förbättringar i den formella hanteringen av bidraget kan konstateras. I några kommuner syns markanta förbättringar i handläggningen.

Undersökningen har genomförts med anledning av Boverkets delmål 5 inom regeringens strategi för funktionshinderspolitiken. Men rapporten ingår också som en del i Boverkets arbete med tillsyn enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Granskningen avser totalt 330 ärenden om bostadsanpassningsbidrag. Rapporten omfattar också muntliga intervjuer med handläggare från sex olika kommuner.

Vissa förbättringar

Utfallet av undersökningen visar att vissa förbättringar i den formella hanteringen av bidraget kan konstateras. I några kommuner har markanta förbättringar i handläggningen genomförts. Områden där förbättringar har skett är till exempel tidpunkt för beslut, handläggningstider, anbud/offert alternativt kostnadsberäkningar. Andelen beslut som fattas före det att åtgärden har utförts har ökat med 20 procent jämfört med föregående undersökning och kostnadsberäkningar finns nu i cirka 15 procent fler av ärendena.

Fortfarande brister

Det finns dock fortfarande brister i den formella hanteringen av ett stort antal ärenden som ingår i undersökningen. Exempel på brister i hanteringen är att skriftliga beslut och fullmakter helt saknas i ärendena och att beslut fattas efter det att åtgärden har utförts. Enligt Boverket måste kommunernas arbete med förbättring av rutiner och arbetsmetoder fortsätta för uppnå en väl fungerande hantering av bostadsanpassningsbidraget.

Mer information

Mer information hittar du i "Relaterad information".

Tillbaka till toppen