På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900)

Slutrapport

Utgivningsår:
2016
Antal sidor:
42
ISBN (tryck):
978-91-7563-425-8
ISBN (PDF):
978-91-7563-426-5

Slutrapporten är en sammanställning och redovisning av hur arbetet med regeringsuppdraget Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) har bedrivits.

Uppdraget består av tre delar; stöd till nationella utvecklingsprojekt, PBL-utbildning för förtroendevalda politiker och anställda på kommuner och länsstyrelser samt PBL-nätverk. Regeringsuppdraget har delrapporterats två gånger tidigare, 2014 och 2015.

Sammanfattning

Boverket fick i mars 2014 regeringsuppdraget Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan-och bygglagen (2010:900). Kompetens-insatsen har pågått 2014–2016 och genomförts i samverkan med länsstyrelsen, Lantmäteriet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Satsningen är en fortsättning på utredningen Ny PBL på rätt sätt (SOU 2012:87). Målet med kompetenssatsningen är att främja en mer enhetlig och effektiv tillämpning av plan- och bygglagen.

Syftet med regeringsuppdraget är att hitta former för att främja en mer enhetlig och effektiv tillämpning av plan- och bygglagen (PBL). De insatser som Boverket gjort kan ses som komplement till varandra och skapar förutsättningar för en ökad kompetens kring PBL. Det är ännu för tidigt att mäta effekterna av kompetenssatsningen. På längre sikt kan effekterna av satsningen följas upp med hjälp av den årliga plan- och byggenkät som Boverket skickar ut till kommuner och länsstyrelser.

Tillbaka till toppen