På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Trångboddheten i storstadsregionerna

Utgivningsår:
2016
Antal sidor:
64
ISBN (tryck):
978-91-7563-420-3
ISBN (PDF):
978-91-7563-419-7

Rapporten kartlägger trångboddheten i flerbostadshus i Storstockholm, Storgöteborg och Stormalmö. Knappt 40 procent av befolkningen i storregionerna bor i småhus och ingår inte i studien. Därmed omfattar studien knappt 2,2 miljoner invånare.

Trångboddhet kan definieras på flera olika sätt. Enligt norm två från 1967 är fler än två boende per sovrum, (kök och vardagsrum oräknat) vilket innebär att fler än en person i ett rum och kök är trångbodd. Rapporten bygger på data från lägenhetsregistret och visar därmed trångboddheten enligt folkbokföringsadress.

Det är sedan länge känt att utrikes födda, barnfamiljer och individer/hushåll med låga inkomster är överrepresenterade i trångboddhetsstatistiken. Några aspekter som inte tidigare har belysts är:

  • Trångboddheten i bostadsbeståndet (lägenhetsstocken)
  • Trångboddheten bland befolkningen i storstadsområdenas församlingar

Resultatet visar att totalt tio procent av lägenheterna i storstadsregionerna trångbodda enligt norm två. Störst andel trångbodda bostäder finns i det mindre beståndet ettor (17 %) och tvåor (11 %). Dessa lägenhetstyper saknar även folkbokförd befolkning i störst utsträckning.

Totalt är 19,5 procent av befolkningen folkbokförd på ett sätt som indikerar trångboddhet. Kartorna över storstadsregionerna visar att trångboddheten är mest utbredd i Malmö stad, Göteborgs stad och Stockholms stad. I Stormalmö och Storgöteborg är stora delar av den trångbodda befolkningen koncentrerade till ett fåtal församlingar. I Storstockholm är trångboddheten mer spridd över regionen samt noterbart hög även i attraktiva innerstadsförsamlingar. Medianinkomsterna bland de trångbodda är generellt betydligt lägre än respektive regions genomsnitt i Stormalmö och Storgöteborg. I Storstockholm uppträder däremot två inkomstmönster; trångbodda i innerstaden med medianinkomster över genomsnittet samt församlingar utanför innerstaden med medianinkomster som är lägre än regionsgenomsnittet.

Rapporten visar även att andelen trångbodda barn och unga upp till nitton år är hög i samtliga storstadsregioner, särskilt hög är den i några av de mest trångbodda församlingarna i Storstockholm.

Tillbaka till toppen