Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011–2016

Slutredovisning

Utgivningsår:
2016
Antal sidor:
56
ISBN (tryck):
978-91-7563-361-9
ISBN (PDF):
978-91-7563-362-6
Rapport:
2016:8

Boverket är en av flera myndigheter som arbetar med regeringens strategi för funktionshinderspolitik. Det finns fem delmål skrivna av regeringen för Boverkets arbete. Ett av delmålen är uppfyllt. Boverket har lämnat sin slutrapport till regeringen för de olika insatser som myndigheten gjort under åren 2012-2015.

Tidigare har 30 kommuner inventerat tillgängligheten i flerbostadshusen. Nu finns det 134 kommuner som gjort en sådan inventering. Därigenom har ett av de delmål som regeringen beslutat om och som Boverket har arbetat med i drygt fyra år uppnåtts.
Det visar den femte och sista rapporten om Boverkets arbete med regeringens strategi för att genomföra funktionshinderspolitiken 2011-2016. De andra delmålen har framförallt handlat om enkelt avhjälpta hinder, funktionshindersperspektivet i kommunernas fysiska planering och kommunernas handläggning av bostadsanpassningsbidrag. Boverket kommer att fortsätta sitt arbete inom områdena men önskar också att formerna för det fortsatta arbetet utvecklas.

Om uppdraget

Regeringen gav hösten 2011 Boverket i uppdrag att arbeta med fem delmål som en del av regeringens strategi för att genomföra funktionshinderspolitiken 2011-2016. I uppdraget ingick att varje år redovisa arbetet och resultatet av detta. Arbetet slutredovisas i mars 2016.

Mer information

Mer information hittar du i "Relaterad information".

Tillbaka till toppen