På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Småskalig vedeldning

Återrapporteringskrav om tidigareläggande av ekodesign

Småskalig vedeldning
Utgivningsår:
2016
Antal sidor:
100
ISBN (tryck):
978-91-7563-355-8
ISBN (PDF):
978-91-7563-356-5
Rapport:
2016:6

Från år 2020 respektive 2022 ställer EU krav på utsläpp från vedpannor och rumsvärmare. Regeringen har bett Boverket undersöka möjligheterna att införa kraven tidigare i Sverige. Här beskriver Boverket vilka åtgärder som kan göras nu och vad som måste vänta.

  • Boverket föreslår att införandet i Sverige sker samtidigt som EU:s energimärkningskrav för att sälja pannorna börjar gälla år 2018.
  • Möjligheterna att redan nu ställa krav på utsläpp av annat än kolmonoxid från rumsvärmare är begränsade. Det beror på annan EU-lagstiftning för byggprodukter för harmonisering av bedömnings-metoder (i standarder).
  • Nya harmoniserade standarder är på gång inom det europeiska samarbetet och Boverket kommer att ange nya krav i byggreglerna (BBR) när standarderna är harmoniserade och börjar gälla.
  • Boverket kommer dock redan nu att skärpa de BBR-krav som är möjliga för rumsvärmare. Det gäller egenskaperna verkningsgrad och utsläpp av kolmonoxid.

Mer information

Mer information hittar du i "Relaterad information".

Tillbaka till toppen