På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Plattform för hållbar stadsutveckling

Årsrapport för 2015

Utgivningsår:
2016
Antal sidor:
34
ISBN (tryck):
978-91-7563-335-0
ISBN (PDF):
978-91-7563-336-7
Rapport:
2015:48

Den andra årsrapporten för Plattform för hållbar stadsutveckling innehåller en redovisning av de aktiviteter som genomförts under 2015. Därutöver beskrivs myndigheternas mål för arbetet samt inriktning och prioriteringar för 2016. En översiktlig analys av Plattformens funktion ingår också.

Plattformen har under 2015 fokuserat på att genomföra fyra Plattformsmöten och ett Konvent. I anslutning till Konventet genomfördes en dag med särskilt fokus på plan- och bygglagens roll i hållbar stadsutveckling. I den analys av Plattformens funktion som har genomförts utvärderas årets möten. Omkring 90 procent av deltagarna tycker att mötena har varit bra eller mycket bra. Cirka 80 procent upplever att de har fått ny kunskap och ungefär lika många anser att mötena i hög utsträckning har bidragit till en ökad förståelse för andra aktörers och organisationers roll.

Under 2015 har också en gemensam webbplats, www.hallbarstad.se lanserats med Statens centrum för arkitektur och design. Avstämning med de aktörer som nämns i regeringsuppdraget har genomförts och under Almedalsveckan genomfördes ett seminarium. Flera av Plattformens möten har informerat om de regionala strukturfondsprogrammen. Uppdraget och dess syfte har kommunicerats på ett flertal andra aktörers arrangemang.

Slutsatser från analysen och medskicka från mötesdeltagare påverkar 2016 års arbete. Under temat "En stad för alla" kommer Plattformen 2016 att koncentera sitt arbete till hållbara bostäder och boendemiljöer med en god livskvalitet.

Om uppdraget

Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket har fått i uppdrag att gemensamt upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling. Plattformen ska bidra till tvärsektoriell samverkan, samordning, kunskapsutveckling, kunskaps-spridning och erfarenhetsutbyte. Arbetet ska möta städernas, tätorternas och stadsregionernas olika förutsättningar och behov. Plattformen ska även stödja de regionala strukturfondsprogrammens arbete med hållbar stadsutveckling. Årliga rapporter ska i januari lämnas till regeringskansliet.

Mer information

Mer information och bilaga 1-3 hittar du i "Relaterad information". 

Tillbaka till toppen