Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Miljö- och klimatanpassade byggregler

Förstudie

Utgivningsår:
2016
Antal sidor:
92
ISBN (tryck):
978-91-7563-377-0
ISBN (PDF):
978-91-7563-378-7

I denna förstudie har en projektgrupp analyserat några aktuella områden:

  • byggbranschens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv
  • ekosystemtjänster
  • klimatanpassning.

Analysen har omfattat en utvärdering om administrativa eller andra styrmedel behövs för att på ett rimligt sätt miljö- och klimatanpassa byggsektorn. Samtidigt som ytterligare 700 000 bostäder behövs i Sverige och vi skapar en hållbar livsmiljö för nuvarande och kommande generationer.

Länk till mer information om miljöindikatorer finns i "Relaterad information".

Tillbaka till toppen