På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Länsstyrelsernas användande av digital teknik

Utgivningsår:
2016
Antal sidor:
26
ISBN (tryck):
978-91-7563-402-9
ISBN (PDF):
978-91-7563-403-6
Rapport:
2016:24

De senaste åren har länsstyrelserna utvecklat gemensamma system för att göra planeringsunderlag digitalt tillgängligt, men det finns fortfarande svårigheter i att utveckla effektiva e-tjänster för plan- och byggärenden mellan kommun och länsstyrelse. Det konstaterar Boverket i en rapport till regeringen.

Flera pågående projekt

Rapporten visar att länsstyrelserna har flera pågående projekt där övergången till digital teknik är i fokus. Flera av projekten är gemensamma för samtliga län och syftar till att skapa en enhetlig digital hantering både när det gäller planeringsunderlag och vid ärendehantering. Samtidigt verkar hantering av maskinellt läsbar information mellan kommun och länsstyrelse knappt förekomma. Den variation av system som idag finns i kommunerna och avsaknad av implementering av standarder gör det svårt för länsstyrelserna att skapa effektiva tjänster för en digital ärendehantering.

Uppdraget

Rapporten är en avrapportering av uppdrag 5 i Boverkets regleringsbrev för 2016, Användandet av digital teknik. Rapporten överlämnades till regeringen den 17 augusti 2016. Syftet med uppdraget var att kartlägga hur långt länsstyrelserna kommit i övergången till användande av digital i teknik när det gäller hantering av planeringsunderlag och ärenden som rör planering och byggande. Rapporten bygger på återrapportering från samtliga 21 länsstyrelser.

Tillbaka till toppen