Ibland räcker inte ens de här

Ibland räcker inte ens de här
Utgivningsår:
2016
Antal sidor:
8
ISBN (tryck):
978-91-7563-404-3
0,00 kr (inkl moms)
Leveranstid

Boverkets kreditgaranti kan vara ett verktyg för att öka tryggheten vid finansieringen. Garantin finns för att underlätta för både byggherrar och bankerna att komma igång med nya projekt.

Sidansvarig: Publikationsservice