På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hur mycket bullrar vägtrafiken?

Information från Boverket och Sveriges Kommuner och Landsting om hur du enkelt och snabbt kan beräkna utbredningen av buller från vägtrafiken

Hur mycket bullrar vägtrafiken?
Utgivningsår:
2016
Antal sidor:
8
ISBN (tryck):
978-91-7563-329-9
ISBN (PDF):
978-91-7563-330-5
0,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

När bostäder i bullerutsatta lägen planeras och bygglov prövas krävs det att ljudnivåerna redovisas. I den här broschyren beskrivs två metoder som kan användas som underlag för att göra översiktliga bedömningar av vägtrafikbuller.

De nivåer som accepterats vid planläggning ska även accepteras vid tillsyn enligt miljöbalken. Om det inte finns en detaljplan ska ljudnivåerna prövas vid bygglov om det kan finnas risk för störande omgivningsbuller. Det finns även en förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader som innehåller riktvärden.

Broschyren är resultatet av ett samarbete mellan Boverket och Sveriges Kommuner och Landsting.

Mer information

Mer information hittar du i "Relaterad information".

Tillbaka till toppen