Från kostnad till potential

Slutrapport för stödet att tillgänglighetsinventera flerbostadshus

Från kostnad till potential
Utgivningsår:
2016
Antal sidor:
42
ISBN (tryck):
978-91-7563-395-4
ISBN (PDF):
978-91-7563-396-1
Rapport:
2016:21
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Under åren 2014 och 2015 har Boverket haft i uppdrag att fördela 15 miljoner kronor till kommuner som önskat inventera tillgängligheten i det lokala flerbostadsbeståndet.

Stödet har varit eftertraktat vilket synts både i intresset för Boverkets aktiviteter kring stödet men också antalet sökande kommuner.

Rapporten handlar om hur stödet har använts.

Mer information

Mer information hittar du i "Relaterad information".

Sidansvarig: Publikationsservice