Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Från kostnad till potential

Slutrapport för stödet att tillgänglighetsinventera flerbostadshus

Utgivningsår:
2016
Antal sidor:
42
ISBN (tryck):
978-91-7563-395-4
ISBN (PDF):
978-91-7563-396-1
Rapport:
2016:21

Under åren 2014 och 2015 har Boverket haft i uppdrag att fördela 15 miljoner kronor till kommuner som önskat inventera tillgängligheten i det lokala flerbostadsbeståndet.

Stödet har varit eftertraktat vilket synts både i intresset för Boverkets aktiviteter kring stödet men också antalet sökande kommuner.

Rapporten handlar om hur stödet har använts.

Mer information

Mer information hittar du i "Relaterad information".

Tillbaka till toppen