På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

EU och bostadspolitiken 2015

Rättsutveckling och samarbete inom EU av betydelse för svensk bostadspolitik

Utgivningsår:
2016
Antal sidor:
68
ISBN (tryck):
978-91-7563-353-4
ISBN (PDF):
978-91-7563-354-1
Rapport:
2016:5

Bostadsfrågorna är högaktuella inom EU-samarbetet. Här kan du läsa om hur bostadsfrågorna just nu kommer upp inom några av EU:s olika politikområden.

Rapporten visar bland annat att:

  • Stadsutvecklingsfrågorna tar stora kliv framåt på EU-nivå inför det planerade undertecknandet av EU:s urbana agenda i maj. En genomförandestruktur med tolv teman och tolv tillhörande partnerskap har föreslagits, varav flera har direkt koppling till eller bäring på bostadsfrågorna.
  • Flyktingkrisen pressar EU att se över regelverket inom asyl- och migrationspolitiken och att frågan om mottagande och integration lyfts på EU-nivå.
  • EU:s energipolitik utvecklas snabbt. Inom ramen för kommissionens topprioriterade "Energiunion" driver man på för ökad energieffektivisering och potentialen anses vara särskilt stor inom bygg- och bostadssektorn.

Om uppdraget

Boverket följer på regeringens uppdrag utvecklingen inom EU för att identifiera sådant som är intressant ur ett bostadspolitiskt perspektiv. I rapporten hittar du en sammanfattning av de iakttagelser som gjorts under 2015 men även sådant som är på gång inom den närmaste framtiden.

Mer information

Mer information hittar du i "Relaterad information".

Tillbaka till toppen