På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

En metod för bedömning av bostadsbyggnadsbehovet

En metod för bedömning av bostadsbyggnadsbehovet
Utgivningsår:
2016
Antal sidor:
76
ISBN (tryck):
978-91-7563-427-2
ISBN (PDF):
978-91-7563-428-9
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Boverket har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag på hur bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet bör göras. Boverket anser att utgångspunkten vid beräkningar av det framtida bostadsbyggnadsbehovet ska vara demografiska förändringar, det vill säga hushållsförändringar. I beräkningsmodellen ska även inkluderas variabler som tar hänsyn till: avgångar från nuvarande bostadsbestånd, initialt lediga lägenheter, behovet av en bostadsbuffert samt ett eventuellt initialt underskott på bostäder.

Metoden för att beräkna de framtida hushållsförändringarna bör vara, den av Boverket tidigare använda, hushållskvotsmetoden.

När bostadsbyggnadsbehovet ska bedömas anser Boverket att det behövs en sammanhållen analys bestående av flera delar, men med den långsiktiga beräkningen av bostadsbyggnadsbehovet som en central byggsten. Denna analys kan exempelvis innehålla information om förändringar i behovet över tiden och information om behovet för särskilda grupper i samhället, till exempel äldre och ungdomar.

Boverkets förslag innebär att:

  • Bedömningar av det framtida bostadsbyggnadsbehovet ska göras årligen och prognoshorisonten bör vara tio år.
  • Den regionala indelning som bedömningen av det framtida bostadsbyggnadsbehovet ska göras på är de av Tillväxtanalys definierade FA-regionerna, för att sedan summeras till nationell nivå.
  • Den officiella statistik som behövs som underlag för bedömningarna är Statistiska Centralbyråns, SCB:s, nationella befolkningsprognoser samt det nationella lägenhetsregistret. Dessutom bör SCB:s statistik över lediga lägenheter och rivningar vara underlag till beräkningarna.
  • Boverket bör vara ansvarig myndighet för bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet.
Sidansvarig: Publikationsservice