På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling på bostadsmarknaden 2014 och 2015

Utgivningsår:
2016
Antal sidor:
32
ISBN (tryck):
978-91-7563-359-6
ISBN (PDF):
978-91-7563-360-2
Rapport:
2016:7

Antalet hyresrätter i allmännyttan ökar. I och kring storstäderna mår allmännyttan generellt ganska bra ekonomiskt medan det i andra delar av landet är mer blandat. Det visar uppföljningen av de allmännyttiga bostadsföretagens utveckling på bostadsmarknaden.

År 2014 fanns det 736 000 hyresrätter i allmännyttans bestånd. Det är drygt 2 000 fler, sett till riket i stort, än året innan. Ökningen beror både på förvärv av bostäder och ökat byggande.

Rapporten handlar i första hand om hur de kommunala allmännyttiga bostadsföretagen anpassat sig till det nya regelverk för redovisning som kallas K3 och som i sig ger en fingervisning om hur konkurrenskraftiga de är. I andra hand så handlar det om hur bostadsföretagen hanterar förvaltningen av sitt bostadsbestånd och vilka möjligheter som används i förvaltningen vad gäller nyproduktion, köp och försäljningar.

Uppföljningen bygger på de allmännyttiga bostadsföretagens årsredovisningar för 2014 samt Boverkets Bostadsmarknadsenkät från 2015 (avseende 2014).

Om uppdraget

Enligt förordning (2011:1159) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska Boverket bland annat följa de allmännyttiga och kommunala bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden. Uppdraget avser de förändrade förutsättningarna som bolagen ställts inför i samband med att lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag infördes den 1 januari 2011.

Mer information

Mer information hittar du i "Relaterad information".

Tillbaka till toppen