De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling på bostadsmarknaden 2014 och 2015

De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling på bostadsmarknaden 2014 och 2015
Utgivningsår:
2016
Antal sidor:
32
ISBN (tryck):
978-91-7563-359-6
ISBN (PDF):
978-91-7563-360-2
Rapport:
2016:7
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Antalet hyresrätter i allmännyttan ökar. I och kring storstäderna mår allmännyttan generellt ganska bra ekonomiskt medan det i andra delar av landet är mer blandat. Det visar uppföljningen av de allmännyttiga bostadsföretagens utveckling på bostadsmarknaden.

År 2014 fanns det 736 000 hyresrätter i allmännyttans bestånd. Det är drygt 2 000 fler, sett till riket i stort, än året innan. Ökningen beror både på förvärv av bostäder och ökat byggande.

Rapporten handlar i första hand om hur de kommunala allmännyttiga bostadsföretagen anpassat sig till det nya regelverk för redovisning som kallas K3 och som i sig ger en fingervisning om hur konkurrenskraftiga de är. I andra hand så handlar det om hur bostadsföretagen hanterar förvaltningen av sitt bostadsbestånd och vilka möjligheter som används i förvaltningen vad gäller nyproduktion, köp och försäljningar.

Uppföljningen bygger på de allmännyttiga bostadsföretagens årsredovisningar för 2014 samt Boverkets Bostadsmarknadsenkät från 2015 (avseende 2014).

Om uppdraget

Enligt förordning (2011:1159) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska Boverket bland annat följa de allmännyttiga och kommunala bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden. Uppdraget avser de förändrade förutsättningarna som bolagen ställts inför i samband med att lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag infördes den 1 januari 2011.

Mer information

Mer information hittar du i "Relaterad information".

Sidansvarig: Publikationsservice