Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

CE-märkning av bärande konstruktioner i stål och aluminium

Utgivningsår:
2016
Antal sidor:
24
ISBN (tryck):
978-91-7563-383-1
ISBN (PDF):
978-91-7563-384-8

Den här broschyren är ett verktyg för dig som arbetar med lastbärande konstruktioner i stål och aluminium. Med hjälp av scheman och illustrationer har vi sammanställt svaren på de vanligaste frågorna kring standarden EN 1090-1.

EU:s byggproduktförordning anger att byggprodukter måste ha en prestandadeklaration, även kallad DoP, och vara CE-märkta för att få säljas. Det gäller alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad
standard vars samexistensperiod har gått ut. Sedan den 1 juli 2014 gäller kraven även för bärande stål- och aluminiumkonstruktioner enligt EN 1090-1.

Reglerna gäller i alla länder som tillhör den inre marknaden, det vill säga EU och Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz och Turkiet. Syftet är att det ska bli lättare att handla med produkter inom Europa, eftersom du som tillverkare bara behöver använda en standard för att bedöma din byggprodukt oavsett i vilket land du kommer att sälja den.

Tillbaka till toppen