Boverkets indikatorer november 2016

Analys av utvecklingen på bygg- och bostadsmarknaden med byggprognos

Boverkets indikatorer november 2016
Utgivningsår:
2016
Antal sidor:
28
ISBN (tryck):
978-91-7563-413-5
ISBN (PDF):
978-91-7563-414-2

En kortfattad och aktuell sammanställning av olika indikatorer om utvecklingen på bygg-, bostads-, och kreditmarknaden.

Sammanställningen bygger på uppgifter från skilda källor som bearbetas och sammanställs av Boverket tillsammans med uppgifter ur Boverkets egen statistik.

Sidansvarig: Publikationsservice