Boverkets budgetunderlag 2017-2019

Boverkets budgetunderlag 2017-2019
Utgivningsår:
2016
Antal sidor:
59
ISBN (tryck):
978-91-7563-351-0
ISBN (PDF):
978-91-7563-352-7

Budgetunderlag är ett dokument med myndighetens förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren. Det innehåller förslag till bemyndiganden, räntekontokredit och anslagskredit. Budgetunderlaget lämnas till regeringen senast den 1 mars varje år.

Sidansvarig: Publikationsservice