På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bostadsanpassningsbidragen 2015

Utgivningsår:
2016
Antal sidor:
44
ISBN (tryck):
978-91-7563-387-9
ISBN (PDF):
978-91-7563-388-6

Boverket har i en årlig rapport sammanställt kommunernas kostnader för bostadsanpassningsbidrag under 2015. Rapporten tar även upp hur kommunerna formellt har hanterat stödet.

Antalet ärenden har minskat lite under 2015. Även den totala kostnaden för kommunerna för bidraget visar på en liten minskning under året.

Rapporten innehåller en sammanställning och redovisning av
kommunernas kostnader för bostadsanpassningsbidraget under 2015, uppgifter över de åtgärder som bidrag har beviljats till, kommunernas formella hantering av stödet och en beskrivning av Boverkets tillsynsverksamhet.

Boverket har tillsyn över kommunernas bidragsverksamhet gällande bostadsanpassningsbidraget och återställningsbidraget. Målet med tillsynsarbetet är en väl fungerande bidragsverksamhet med en hög grad av rättssäkerhet för den enskilde medborgaren.

Uppgifterna har inhämtats genom Boverkets bostadsmarknadsenkät under år 2015.

Tillbaka till toppen