På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Housing internal migration and economic growth in Sweden

Housing internal migration and economic growth in Sweden
Utgivningsår:
2016
Antal sidor:
64
ISBN (tryck):
978-91-7563-373-2
ISBN (PDF):
978-91-7563-374-9
Rapport:
2016:13
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Rapporten är skriven på engelska och handlar om bostäder, rörlighet och ekonomisk tillväxt. Det finns en längre svensk sammanfattning i inledningen. I rapporten används ett specialbeställt datamaterial för att analysera hur utvecklingen på bostadsmarknaden sedan 1992 har påverkat befolkningens benägenhet att flytta mellan kommuner och hur detta sin tur har påverkat kommunernas inkomstutveckling.

Resultaten indikerar att:

  • Ett större befintligt (begagnat) bostadsbestånd gynnar kommunernas inflyttning.
  • Ett större befintligt (begagnat) bostadsbestånd dämpar kommunernas utflyttning.
  • En ökad nyproduktion av bostäder gynnar kommunernas inflyttning.
  • Ovanstående nämnda samband är starkare för kommuner i Storstockholm, Storgöteborg, Stormalmö och högskolekommuner med fler än 75 000 invånare än för övriga kommuner. Det kan bero på att ett ökat bostadsbestånd främst gynnar inflyttning/dämpar utflyttning i regioner där efterfrågan på bostäder är relativt hög.
  • Inkomstutvecklingen gynnas positivt respektive negativt av inflyttning/utflyttning i Storstockholm, Storgöteborg, Stormalmö och högskolekommuner med mer än 75 000 invånare. För övriga kommuner finns inga säkerställda samband. Det indikerar in– och utflyttning har mer positiva respektive negativa effekter på inkomstutvecklingen i regioner där arbetsmarknaden är relativt stark än i andra regioner.
  • Utvecklingen sedan 1992 har dämpat den totala inflyttningen till Storstockholm, Storgöteborg, Stormalmö från andra kommuner med 3,8-5,2 procent per år mellan 1993 och 2012. Den reducerade inflyttningen har sänkt förvärvsinkomsterna per capita med 0,6-0,7 procent i dessa regioner och med 0,3 procent för riket i genomsnitt.

Författare: Peter Karpestam, nationalekonom.

Tillbaka till toppen