På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Årsredovisning 2015

Utgivningsår:
2016
Antal sidor:
92
ISBN (tryck):
978-91-7563-345-9
ISBN (PDF):
978-91-7563-346-6

I årsredovisningen summerar Boverket sitt arbete under 2015. Här får du några exempel från året som gått.

 • Kartläggning och analys av boendesituationen för nyanlända
  Under 2015 genomförde Boverket ett uppdrag kring kartläggning och analys av boendesituationen för asylsökande och nyanlända. Boverket inrättade en särskild grupp på ledningsnivå för att hantera detta.
 • Förslag på ändringar i plan- och bygglagen
  Bland Boverkets förslag under året finns exempelvis ändringar i plan- och bygglagen för att möjliggöra tidsbegränsade undantag från regler, liksom åtgärder för att minska bristen på bostäder i kommuner med goda förutsättningar för nyinflyttade att etablera sig på arbetsmarknaden.
 • Hållbara byggnader
  Boverket har arbetat för att minska energianvändningen, framförallt genom de regelverk för byggande som Boverket ansvarar för. Bland annat har det spridits kunskap till medborgarna och företagen genom att informera om energikonsumtion och dess konsekvenser för samhället.
 • Plattform för hållbar stadsutveckling
  Boverket är samordnare för detta myndighetssamarbete. Under 2015 genomfördes flera möten och ett större konvent tillsammans med de myndigheter som deltar inom regeringsuppdraget.
 • PBL Kompetens och PBL kunskapsbanken
  Efterfrågan på stöd och kunskap är stor. Där har PBL kunskapsbanken en nyckelroll och informationen där uppdateras kontinuerligt. Flera utbildningsinsatser har också gjorts inom projektet PBL Kompetens.
Tillbaka till toppen