På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för räkenskapsåret 2013

Värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för räkenskapsåret 2013
Utgivningsår:
2015
Antal sidor:
42
ISBN (tryck):
978-91-7563-205-6
ISBN (PDF):
978-91-7563-206-3
Rapport:
2015:3
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Det kommunala bostadsbolaget ska varje år lämna uppgifter om beslutade värdeöverföringar till länsstyrelsen som i sin tur lämnar en redovisning till Boverket. Rapporten innehåller en sammanställning och redogörelse för de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagens värdeöverföringar för räkenskapsåret 2013.

För räkenskapsåret 2013 är det sammanlagt 260 allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag som har lämnat uppgifter om värdeöverföringar. Av de 260 bostadsbolagen har

  • 61 procent inte lämnat någon värdeöverföring
  • 35 procent lämnat värdeöverföringar med tillåtet belopp
  • 4 procent lämnat värdeöverföringar utöver tillåtet belopp.

Orsakerna till de otillåtna utdelningarna, i de fall de går att utläsa, varierar. Något bolag har ägardirektiv som anger att bolaget ska lämna avkastning till moderbolag med 4 procent av insatt kapital. Något bolag har använt sig av fel statslåneränta. I ett fall handlar det om återbetalning av aktieägartillskott, i ett annat om förvärv av dotterbolag. Ett bolag, Mölndalsbostäder AB, har under flera år lämnat värdeöverföringar utöver tillåtet belopp.

Bestämmelserna om begränsning av värdeöverföringar finns i lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, AKBL. Från bestämmelserna om begränsning av värdeöverföringar finns några undantag, exempelvis om bolagets överskott lämnas till bostadsförsörjningsåtgärder som främjar integration. Lagstiftningen innehåller inga sanktioner om bostadsbolagen lämnar värdeöverföringar utöver tillåtet belopp.

De totala värdeöverföringarna från de allmännyttiga bostadsbolagen till ägarna för 2013 uppgår till nästan 1,2 miljarder kronor. Av detta belopp avser undantagen drygt 1 miljard kronor. Boverkets bedömning är att bestämmelserna om begränsning av värdeöverföringar har medfört att otillåtna värdeöverföringar har minskat jämfört med de äldre reglerna, samtidigt som de totala värdeöverföringarna har ökat genom reglerna om undantag.

Mer information

För mer information om rapporten kontakta Ingrid Birgersson, jurist, telefon 0455-35 32 13 eller presservice telefon 0455-35 31 70.

Sidansvarig: Publikationsservice