Förslag till utvecklad nationell strategi för energieffektiviserande renovering

Utredning av två styrmedel 2015

Förslag till utvecklad nationell strategi för energieffektiviserande renovering
Utgivningsår:
2015
Antal sidor:
72
ISBN (tryck):
978-91-7563-333-6
ISBN (PDF):
978-91-7563-334-3
Rapport:
2015:47
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Boverket och Energimyndigheten har tagit fram förslag på hur den svenska strategin för energieffektiviserande renovering kan utvecklas. Myndigheterna föreslår i sin utredning att ett nationellt informationscentrum för energieffektiviserande renovering inrättas.

Det nationella informationscentrumet föreslås innehålla tre funktioner:

  • uppdragsgivare (Energimyndigheten och Boverket)
  • ett råd
  • en redaktion.

Rollen som redaktion kan innehas av en eller flera externa aktörer och ska arbeta på uppdrag av myndigheterna.

Myndigheterna har också utrett finansiella styrmedel i form av en kreditgaranti eller ett statligt finansierat lån för att öka renoveringstakten. Slutsatsen är att dessa endast får en marginell effekt på renoveringstakten.

Om uppdraget

Boverket och Energimyndigheten fick i regleringsbrevet för 2015 i uppdrag att utveckla den svenska strategin för energieffektiviserande renovering.

Uppdraget specificerades till att undersöka vad två nya styrmedel skulle kunna ge för effekt på energieffektiviseringsgraden och renoveringstakten.

Uppdraget omfattade att:

  • vidare utreda styrmedelsförslaget om ett nationellt informationscentrum för att öka energieffektiviseringsgraden vid renovering som föreslogs i myndigheternas rapportering 2013.
  • utreda hur ett finansiellt styrmedel i form av en kreditgaranti eller ett statligt finansierat lån skulle kunna utformas och undersöka om det skulle kunna öka renoveringstakten.

Uppdraget redovisades till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) den 15 december 2015.

Mer information

Mer information hittar du i "Relaterad information".

Sidansvarig: Publikationsservice