Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Förslag till utvecklad nationell strategi för energieffektiviserande renovering

Utredning av två styrmedel 2015

Utgivningsår:
2015
Antal sidor:
72
ISBN (tryck):
978-91-7563-333-6
ISBN (PDF):
978-91-7563-334-3
Rapport:
2015:47

Boverket och Energimyndigheten har tagit fram förslag på hur den svenska strategin för energieffektiviserande renovering kan utvecklas. Myndigheterna föreslår i sin utredning att ett nationellt informationscentrum för energieffektiviserande renovering inrättas.

Det nationella informationscentrumet föreslås innehålla tre funktioner:

  • uppdragsgivare (Energimyndigheten och Boverket)
  • ett råd
  • en redaktion.

Rollen som redaktion kan innehas av en eller flera externa aktörer och ska arbeta på uppdrag av myndigheterna.

Myndigheterna har också utrett finansiella styrmedel i form av en kreditgaranti eller ett statligt finansierat lån för att öka renoveringstakten. Slutsatsen är att dessa endast får en marginell effekt på renoveringstakten.

Om uppdraget

Boverket och Energimyndigheten fick i regleringsbrevet för 2015 i uppdrag att utveckla den svenska strategin för energieffektiviserande renovering.

Uppdraget specificerades till att undersöka vad två nya styrmedel skulle kunna ge för effekt på energieffektiviseringsgraden och renoveringstakten.

Uppdraget omfattade att:

  • vidare utreda styrmedelsförslaget om ett nationellt informationscentrum för att öka energieffektiviseringsgraden vid renovering som föreslogs i myndigheternas rapportering 2013.
  • utreda hur ett finansiellt styrmedel i form av en kreditgaranti eller ett statligt finansierat lån skulle kunna utformas och undersöka om det skulle kunna öka renoveringstakten.

Uppdraget redovisades till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) den 15 december 2015.

Mer information

Mer information hittar du i "Relaterad information".

Tillbaka till toppen