Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Urbant utvecklingsarbete

Utgivningsår:
2015
Antal sidor:
184
ISBN (tryck):
978-91-7563-219-3
ISBN (PDF):
978-91-7563-220-9
Rapport:
2015:7

Denna tredje och sista delrapport sammanfattar det övergripande arbetet inom urbant utvecklingsarbete, preliminära resultat från följeforskningen samt ger en avslutande analys.

Sedan 2012 har Boverket haft samordningsansvaret för Urbant utvecklingsarbete, ett forsknings- och utvecklingsarbete som omfattat femton utsatta bostadsområden.

Arbetets mål har varit att bygga upp och sprida kunskap som kan bidra till en positiv utveckling i stadsdelar och bostadsområden med utbrett utanförskap.

Mer information

Mer information hittar du under "Relaterad information".

Tillbaka till toppen