Urbant utvecklingsarbete

Urbant utvecklingsarbete
Utgivningsår:
2015
Antal sidor:
184
ISBN (tryck):
978-91-7563-219-3
ISBN (PDF):
978-91-7563-220-9
Rapport:
2015:7
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Denna tredje och sista delrapport sammanfattar det övergripande arbetet inom urbant utvecklingsarbete, preliminära resultat från följeforskningen samt ger en avslutande analys.

Sedan 2012 har Boverket haft samordningsansvaret för Urbant utvecklingsarbete, ett forsknings- och utvecklingsarbete som omfattat femton utsatta bostadsområden.

Arbetets mål har varit att bygga upp och sprida kunskap som kan bidra till en positiv utveckling i stadsdelar och bostadsområden med utbrett utanförskap.

Mer information

Mer information hittar du under "Relaterad information".

Sidansvarig: Publikationsservice