På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler

Utgivningsår:
2015
Antal sidor:
112
ISBN (tryck):
978-91-7563-233-9
ISBN (PDF):
978-91-7563-234-6
Rapport:
2015:13

Boverket har, på uppdrag av regeringen, gjort en uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler. I rapporten ger Boverket ett antal förslag om förändringar av verksamhetsutvecklingsbidraget.

Boverket föreslår:

  • att riksorganisationerna inte bör kunna ansöka om verksamhetsutvecklingsbidrag. Projektmedel för verksamhetsutvecklare bör sökas i samband med bidraget till samlingslokalhållande riksorganisationer
  • att verksamhetsutvecklingsbidraget höjs med två miljoner kronor
  • att riktade informationsinsatser om verksamhetsutvecklingsbidraget bör göras för att nå nya målgrupper
  • att det bör finnas en förordning för respektive bidrag till allmänna samlingslokaler, investeringsbidrag och verksamhetsutvecklingsbidrag
  • att införa möjligheten att kunna söka bidrag för utomhusmiljön i anslutning till den allmänna samlingslokalen
  • att ansökningstiden flyttas fram till den 31 oktober och att beslut om bidrag fattas innan april månads utgång året därpå.

I samband med att förslag på förändringar av verksamhetsutvecklingsbidraget har arbetats fram, har Boverket inhämtat riksorganisationernas (Bygdegårdarnas Riksförbund, Riksorganisationen Folkets Hus och Parker och Riksföreningen Våra Gårdar) åsikter i frågan.

Grunden till rapporten har bland annat varit statistik som beskriver fördelningen av bidraget, enkät till föreningar som beviljats bidrag och intervjuer med verksamhetsutvecklare på riksorganisationerna. I rapporten presenteras kartor som visar den geografiska spridningen av bidraget.

Om uppdraget

I uppdraget ska Boverket redovisa vilka ungdomsverksamheter som fått bidrag för verksamhetsutveckling under 2014 samt göra en uppföljning av hur ungdomsverksamheterna har utvecklats genom stödet. Av redovisningen ska framgå om verksamheterna främst är inriktade på flickor/unga kvinnor, pojkar/unga män eller ungdomar av båda könen. Boverket ska även redovisa ungdomsverksamheternas geografiska lokalisering. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet och Utbildningsdepartementet) senast den 27 mars 2015.

Tillbaka till toppen