På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget – delrapport 2

Utgivningsår:
2015
Antal sidor:
130
ISBN (tryck):
978-91-7563-241-4
ISBN (PDF):
978-91-7563-242-1
Rapport:
2015:17

Boverket har gjort en uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget, som har betalats ut till de femton stadsdelar (nio kommuner) som ingår i det urbana utvecklingsarbetet. Fokus har varit att se hur kommunerna har använt bidraget, om det har påverkat deras arbete och i så fall vad det har gett för effekt.

Resultatet visar bland annat att:

  • Kommunerna har arbetat på väldigt olika sätt. Det gäller både hur man har valt att använda pengarna, hur man har valt att arbeta organisatoriskt, vem som har fattat beslut om hur bidraget ska fördelas, egen uppföljning av bidraget samt om bidraget har påverkat kommunernas arbete.
  • Det finns ett stort behov av samverkan, både internt i kommunerna och externt mellan kommuner och andra aktörer.
  • Bidraget har haft påverkan redan första året även om det är förhållandevis små summor som har tillförts det utvecklingsarbete som löpande görs i stadsdelarna. Det går att se ett flertal positiva effekter.
  • Kommunerna har delvis haft svårt att genomföra politiken på grund av att beslutet fattades för en två-års period, vilket uppfattas som mycket kortsiktigt av kommunerna.
  • I några kommuner har det varit svårt att följa hur bidraget har använts på grund av att det inte har funnits krav från regeringen på att fördelningen av bidraget ska dokumenteras. Det finns heller inga krav på målformuleringar för de verksamheter som tilldelas medel. Boverket förordar att bidraget åtföljs av någon form av regelverk om regeringen i framtiden vill betala ut bidrag på ett liknande sätt. Kommunerna bör ha frihet att besluta om hur bidraget ska fördelas mellan olika satsningar lokalt, men det bör åtföljas av någon form av redovisningsskyldighet.

Den andra delrapporten

Denna rapport (nummer två) följer upp det bidrag som betalades ut i december 2013, det vill säga den följer enbart upp den första av de utbetalningar som har gjorts.

Uppföljningen bygger på intervjuer med olika aktörer som har gjorts vid platsbesök i samtliga nio kommuner. Vi har även besökt de verksamheter som har tagit del av bidrag.

Om uppdraget

Boverket har, på uppdrag av regeringen, följt upp det prestationsbaserade stimulansbidrag a´ 100 miljoner kronor som betalats ut årligen för 2013 och 2014.

Rapport nummer tre som ska lämnas till näringslivsdepartementet senast den 15 oktober 2015 kommer att följa upp den andra utbetalningen, som gjordes i december 2014.

Tillbaka till toppen