På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget

Slutrapport

Utgivningsår:
2015
Antal sidor:
58
ISBN (tryck):
978-91-7563-295-7
ISBN (PDF):
978-91-7563-296-4
Rapport:
2015:36

Boverket har följt upp det prestationsbaserade stimulansbidraget på totalt 200 miljoner kronor som har betalats ut under åren 2013 och 2014. Bidraget har fördelats mellan de 15 stadsdelar som ingår i det urbana utvecklingsarbetet.

Uppföljningen visar bland annat att:

  • bidraget har betalats ut till ett brett spektrum av insatser
  • kommunerna har fokuserat på olika mål vid fördelningen av medel
  • de har valt att arbeta på olika sätt organisatoriskt
  • det har skiljt sig åt när det gäller vem som har fattat beslut om lokal fördelning (förvaltning, nämnd eller kommunstyrelse)
  • omfattningen av internt och externt samarbete har varierat, kommunerna har valt att följa upp arbetet på olika sätt internt
  • det har varierat under vilka, och hur många, verksamhetsår de har valt att fördela bidraget.

Användningen av bidraget har även påverkats av att det beslutades för en period på två år. Detta anser kommunerna är en för kort period för en statlig satsning och de framhåller att de har behov av långsiktighet i arbetet. Uppföljningen indikerar också att regeringens satsning med detta bidrag inte riktigt har fått genomslag, bland annat på grund av den korta tidsperioden.

Om uppdraget

Boverket har regeringens uppdrag att följa upp det prestationsbaserade stimulansbidraget på totalt 200 miljoner kronor som har betalats ut under åren 2013 och 2014. Bidraget har fördelats mellan de 15 stadsdelar som ingår i det urbana utvecklingsarbetet. Det bidrag som betalades ut den i första omgången, i december 2013, följdes upp genom kommunbesök och intervjuer med olika aktörer. Dessa intervjuer gjordes under hösten 2014. Det arbete som har finanierats med hjälp av prestationsbaserat stimulansbidrag under verksamhetsår 2015 har följts upp genom en enkät i juni 2015. Uppföljningen omfattar även ett statistiskt nedslag kring omflyttning och trångboddhet i stadsdelarna, vilket baseras på statistik från SCB.

Mer information

Tidigare delrapporter och annan information hittar du i "Relaterad information".

Tillbaka till toppen