På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011–2016

Redovisning 2014

Utgivningsår:
2015
Antal sidor:
46
ISBN (tryck):
978-91-7563-231-5
ISBN (PDF):
978-91-7563-232-2
Rapport:
2015:12

Den fjärde årsrapporten om strategin för funktionshinderspolitiken visar de insatser och uppföljningar som gjorts under 2014.

Under 2014 har Boverket bland annat arbetat med flera regeringsuppdrag inom området, tagit fram vägledande texter som publicerats på webbplatsen, genomfört olika typer av informationsinsatser om att öka tillgängligheten i flerbostadshus och gjort en översyn av lagen om bostadsanpassning.

Årsrapporten visar hur Boverket har arbetat för att uppnå de fem delmålen. Det handlar om genomförda insatser, deras resultat och effekter. Även samråden med funktionshinderrörelsen och andra berörda aktörer i arbetet med delmålen tas upp.

De fem delmålen är:

  • tillsynsvägledning till byggnadsnämnderna
  • förbättrad tillämpning av bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder
  • fler kommuner ska ha inventerat sitt flerbostadshusbestånd ur tillgänglighetssynpunkt
  • funktionshinderperspektivet ska tydligt avspeglas i den fysiska miljön
  • kommunerna ska ha en väl fungerande hantering av bostadsanpassningsbidraget med en hög grad av rättssäkerhet.

Om uppdraget

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att årligen redovisa arbetet som utförs inom ramen för den nationella strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011–2016.

Mer information

Mer information hittar du under "Relaterad information".

Tillbaka till toppen