Nyanländas boendesituation – delrapport

Nyanländas boendesituation – delrapport
Utgivningsår:
2015
Antal sidor:
120
ISBN (tryck):
978-91-7563-225-4
ISBN (PDF):
978-91-7563-226-1
Rapport:
2015:10
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Boverket har regeringens uppdrag att kartlägga och analysera boendesituationen för asylsökande i eget boende och för nyanlända. Uppdraget ska slutredovisas  den 2 november 2015.

Detta är en första delrapport som innehåller en sammanställning över förslag på åtgärder som kan inledas tämligen omgående för att lösa bostadsbehovet för dem som bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboende på grund av brist på bostadsalternativ. Boverket lägger flera förslag som kan bidra till att kommunerna får fram bostäder snabbt, både genom att tillföra nya bostäder och skapa en rörelse på bostadsmarknaden. Förslagen samlas i två strategier, som båda förutsätter en aktivare statlig inblandning.

Nya på bostadsmarknaden

De åtgärder som föreslås i delrapporten fokuserar på lösningar för nyanlända på kort sikt. I rapporten resonerar vi också kring en helhetslösning på längre sikt, som riktar sig till alla grupper som är nya på bostadsmarknaden oavsett bakgrund.

Sidansvarig: Publikationsservice