På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Miljömål i domstolsprövningar enligt plan- och bygglagen

Miljömål i domstolsprövningar enligt plan- och bygglagen
Utgivningsår:
2015
Antal sidor:
30
ISBN (tryck):
978-91-7563-215-5
ISBN (PDF):
978-91-7563-216-9
Rapport:
2015:5

Är det ett problem att de nationella miljömålen inte nämns i mark- och miljödomstolarnas domar enligt plan- och bygglagen?

Svaret är nej, för miljömålen är just mål utan rättslig status och det har aldrig varit meningen att domstolarna ska argumentera utifrån dem. Å andra sidan är det ett viktigt led i målstyrning att målen är levande på alla nivåer. Här finns alltså ett par nivåer som i princip aldrig nämner miljömålen. I den politiska retoriken ges miljömålen stor tyngd. Menar man allvar med miljömålen och målstyrning anser Boverket att det närmare bör utredas om och i så fall hur målen ska beaktas i rättstillämpningen.

Rapporten tar sin utgångspunkt i resultaten från en granskning av domar, beskriver varför miljömålen inte nämns i domarna och ger förslag på frågor som behöver belysas om miljömålen på ett tydligare sätt ska beaktas i rättstillämpningen.

Tillbaka till toppen