På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Miljömål i domstolsprövningar enligt plan- och bygglagen

Utgivningsår:
2015
Antal sidor:
30
ISBN (tryck):
978-91-7563-215-5
ISBN (PDF):
978-91-7563-216-9
Rapport:
2015:5

Är det ett problem att de nationella miljömålen inte nämns i mark- och miljödomstolarnas domar enligt plan- och bygglagen?

Svaret är nej, för miljömålen är just mål utan rättslig status och det har aldrig varit meningen att domstolarna ska argumentera utifrån dem. Å andra sidan är det ett viktigt led i målstyrning att målen är levande på alla nivåer. Här finns alltså ett par nivåer som i princip aldrig nämner miljömålen. I den politiska retoriken ges miljömålen stor tyngd. Menar man allvar med miljömålen och målstyrning anser Boverket att det närmare bör utredas om och i så fall hur målen ska beaktas i rättstillämpningen.

Rapporten tar sin utgångspunkt i resultaten från en granskning av domar, beskriver varför miljömålen inte nämns i domarna och ger förslag på frågor som behöver belysas om miljömålen på ett tydligare sätt ska beaktas i rättstillämpningen.

Tillbaka till toppen