Markpriser, markbrist och byggande

Marknadsrapport mars 2015

Markpriser, markbrist och byggande
Utgivningsår:
2015
Antal sidor:
28
ISBN (tryck):
978-91-7563-229-2
ISBN (PDF):
978-91-7563-230-8
0,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

De flesta tycks vara överens om att det råder ett skriande behov av nya bostäder. Efterfrågan är större än någonsin, förefaller det. Det har varit ett särskilt stort tryck på storstadsregionerna sedan flera år på grund av en kraftigt ökande befolkning. Ändå har det under senare år byggts förhållandevis få nya bostäder, även om en viss ökning kan skönjas under det sista året. Varför händer det så litet?

Markbrist och markpris är vanliga inslag i debatten när det låga bostadsbyggandet ska förklaras. Nu synar Boverket dessa begrepp närmare, både teoretiskt och empiriskt. Vi undersöker särskilt de ekonomiska förutsättningarna för bostadsrättsbyggande i Stockholms län. På vägen gör vi ett antal poänger om hur bygg- och bostadsmarknader hänger ihop. Exempelvis visar vi hur markpriser beror på hög efterfrågan och lågt utbud på eftertraktat boende och att det därför snarare är bostadspriser som driver markpriser än tvärtom. Det låga utbudet av eftertraktat boende beror delvis på markbrist vilket i sin tur bland annat beror på att vi är ovilliga att bygga mer i befintlig bebyggelse.

Sidansvarig: Publikationsservice