På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Mål- och resultatindikatorer för samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

Utgivningsår:
2015
Antal sidor:
105
ISBN (tryck):
978-91-7563-235-3
ISBN (PDF):
978-91-7563-236-0
Rapport:
2015:14

Boverket fick i regleringsbrevet för 2015 i uppdrag att identifiera mål- och resultatindikatorer så det går att följa upp målen inom politikområdet samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande. Därför har Boverket nu tagit fram 20 mål- och resultatindikatorer för att följa samhällsutvecklingen.

I uppdraget betonades särskilt bostadsbyggnadsmålet om 250 000 nya bostäder fram till 2020, boendesociala och socioekonomiska aspekter, energieffektivisering av bebyggelsen samt hållbar stadsutveckling.

Det är inom dessa områden - kompletterat med delmålet långsiktigt fungerande bostadsmarknad - som vi har valt 20 indikatorer.

Arbetet har bland annat haft följande utgångspunkter:

  • indikatorerna ska mäta tillstånd
  • de ska vara upprepningsbara
  • de bör kunna redovisas årligen
  • de ska kunna tas fram med små resursinsatser
  • i första hand ska urvalet baseras på indikatorer där statistik redan finns och/eller där uppföljning redan sker
  • det är en fördel om indikatorn kan redovisas geografiskt
  • det är en fördel om indikatorn kan redovisas könsuppdelad.

Mer information

Mer information hittar du under "Relaterad information".

Tillbaka till toppen