På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kunskapsbehov

– stöd till regeringens arbete med forskning och innovation

Utgivningsår:
2015
Antal sidor:
24
ISBN (tryck):
978-91-7563-259-9
ISBN (PDF):
978-91-7563-260-5
Rapport:
2015:22

Boverket lämnar i denna rapport ett antal förslag till forskningsområden där vi utifrån myndighetens verksamhet ser ett behov av förstärkt kunskap.

Rapporten är en sammanställning av de uppslag som framkommit under Boverkets arbete med strategiska analyser men också resultatet av ett antal genomförda seminarier där flera medarbetare inom Boverkets olika verksamhetsområden deltagit.

Rapporten är ett svar på det regeringsuppdrag Boverket fått och syftar till att utgöra ett underlag för regeringens arbete med forskning och innovation. I rapporten redogör vi för ett antal kunskapsbehov som Boverket bedömer är av störst strategisk betydelse inom myndighetens verksamhetsområde.

Kunskapsbehoven tar sin utgångspunkt i myndighetens nuvarande tre målområden för verksamheten:

  • Fungerande bostadsmarknad
  • Hållbara städer 
  • Hållbara byggnader.

Vilka i sin tur har sin utgångspunkt i regeringens nationella mål.

Jämställdhetsmål

Boverket har utgått ifrån gällande jämställdhetsmål i det övergripande arbetet och för varje observerat kunskapsbehov särskilt bedömt och redovisat behovet ur ett jämställdhetsperspektiv.

Fungerande bostadsmarknad

När det gäller området "Fungerande bostadsmarknad" handlar kunskapsbehoven framför allt om funktionen och om hur marknaden ser ut respektive bör se ut. Det handlar således om kunskapsbehov om både bostadsmarknadens utbudssida och efterfrågesida. Att bostadsmarknaden fungerar på ett bra sätt är viktigt för hela samhällsekonomin bland annat för att kompetensförsörjning och matchning på arbetsmarknaden ska fungera.

Hållbara städer

När det gäller de kunskapsbehov som kan identifieras inom området "Hållbara städer" finns de inom två olika områden. Det ena handlar om planering av olika slag och det andra handlar om kunskapsbehov när det gäller själva staden.

Hållbara byggnader

Kunskapsbehoven när det gäller "Hållbara byggnader" finns kring reglerna (Boverkets byggregler) och kring den fysiska byggnaden där mer kunskap behövs om hur den påverkas och framför allt sett över hela byggnadens livslängd.

Övriga kunskapsbehov

I rapporten lyfts även några Boverksspecifika behov inom området fram:

  • Boverket saknar men önskar sig särskilda forskningsmedel.
  • Boverket har bristande datatillgång på grund av att myndigheten saknar statistiksekretess.
  • Boverket har behov av databasuppbyggnad inom några av sina verksamhetsområden.
Tillbaka till toppen