På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kommunens möjlighet att lämna medgivande till bygglovsbefriade åtgärder

Utgivningsår:
2015
Antal sidor:
52
ISBN (tryck):
978-91-7563-287-2
ISBN (PDF):
978-91-7563-288-9
Rapport:
2015:33

Kommunernas byggnadsnämnder bör ges möjlighet att ta ställning till om bygglovsbefriade åtgärder, som exempelvis friggebodar, kan placeras närmare gräns än 4,5 meter mot allmän plats som är park- eller naturmark. I rapporten ger Boverket olika förslag på lösningar.

Boverket har, på uppdrag av regeringen, utrett om det finns behov av att reglera avståndet till allmänna platser som är park eller natur, i samband med bygglovsbefriade åtgärder.

Kommunernas byggnadsnämnder bör ges möjlighet att ta ställning till om bygglovsbefriade åtgärder, som exempelvis friggebodar, kan placeras närmare gräns än 4,5 meter mot allmän plats som är park- eller naturmark.

Boverket föreslår att:

  • det i plan- och bygglagen införs en reglering av möjligheten att placera bygglovsbefriade åtgärder närmare gräns än 4,5 meter mot allmän plats som är park eller natur.

Boverket pekar här på två alternativa lösningar:

  1. Bygglovsprövning alltid ska göras. Regleringen kan i så fall utformas så att åtgärden får göras i strid mot detaljplanens bestämmelser.
  2. Att det i plan- och bygglagen regleras att byggnadsnämnden kan lämna medgivande till närmare placering än 4,5 meter mot allmän plats som är park eller natur.

Boverket föreslår dessutom att:

  • det i plan- och bygglagen införs en regel om att en närmare placering av bygglovsbefriade åtgärder än 4,5 meter mot gata, väg eller torg alltid kräver bygglov.

Rapporten tar även upp vilka konsekvenser som de olika förslagen kan få, varför vi har en avståndsbegränsning på 4,5 meter, vad allmän plats är, vad huvudmannaskap innebär, hur man kan se på begreppet allmänhetens intressen samt den juridiska statusen på ett lämnat medgivande.

Om uppdraget

Boverket har på uppdrag från regeringen utrett frågan om det finns ett behov av en reglering av avstånd till gräns mot allmän plats, som är park eller natur, i samband med bygglovsbefriade åtgärder. I uppdraget ingick också att belysa hur ett medgivande ska kunna inhämtas i sådana situationer.

Tillbaka till toppen