Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse

Utgivningsår:
2015
Antal sidor:
224
ISBN (tryck):
978-91-7563-289-6
ISBN (PDF):
978-91-7563-290-2
Rapport:
2015:34

Boverket har på regeringens uppdrag utrett när individuell mätning och debitering är kostnadseffektivt i befintlig bebyggelse. Utredningen visar att det generellt inte är en kostnadseffektiv åtgärd.

Sammantaget föreslår Boverket att det inte i något fall ska krävas individuell mätning av värme, kyla eller tappvarmvatten i befintlig bebyggelse. Därför lämnar Boverket inte heller några förslag på förordningsbestämmelser.

Enligt lagen om energimätning i byggnader (2014:267) ska den som äger en byggnad se till att den energi som används för en lägenhets inomhusklimat kan mätas, om det är tekniskt genomförbart och kostnadseffektivt att installera system för individuell mätning och debitering. Boverket har därför på regeringens uppdrag utrett i vilka fall det är tekniskt genomförbart och kostnadseffektivt att installera mätsystem för individuell mätning av värme, kyla och tappvarmvatten.

Om uppdraget

Boverket genomförde under 2014 regeringsuppdragets första del som handlade om individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad. Denna rapport är Boverkets svar på uppdragets andra del, individuell mätning och debitering i befintliga byggnader.

 

Tillbaka till toppen