På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Förutsättningar för ökat småhusbyggande i storstadsregionerna

Delrapport 2 (slutrapport)

Förutsättningar för ökat småhusbyggande i storstadsregionerna
Utgivningsår:
2015
Antal sidor:
32
ISBN (tryck):
978-91-7563-267-4
ISBN (PDF):
978-91-7563-268-1
Rapport:
2015:24

Boverket har avslutat regeringsuppdraget: Att utreda behovet av och förutsättningar för ett ökat byggande av småhus i storstadsregionerna.

Denna slutrapport redovisar skattningar av värdet av kvaliteter i småhusboendet som är knutna till själva bostaden respektive bostadens läge i den urbana miljön. Dessa skattningar redovisas mot bakgrund av tidigare gjorda undersökningar av människors preferenser i boendet. Utvecklingen av småhusbyggandet i Sverige jämförs också med utvecklingen i ett mindre antal andra länder. En konsultrapport från Urban Utveckling ingår i underlagsmaterialet. Konsultrapporten redovisar en analys av hur småhusbyggande skulle kunna bli en del av det urbana sammanhanget med särskild inriktning mot småhusbyggande i utsatta områden samt mot ett nytt sätt att se på småhusbyggandet.

Delrapport i september 2014

Boverket redovisade en första delrapport i september 2014. Delrapport 1 redovisade statistik över bostadsbyggandet i stora städer. Utifrån intervjuundersökningar målades en bild av de bakomliggande orsakerna till det låga småhusbyggandet. En kartläggning av tillgången på mark för småhusbebyggelse i storstadsregioner redovisades.

Mer information

Mer information hittar du under "Relaterad information".

Tillbaka till toppen