På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Förutsättningar för ökat småhusbyggande i storstadsregionerna

Delrapport 2 (slutrapport)

Utgivningsår:
2015
Antal sidor:
32
ISBN (tryck):
978-91-7563-267-4
ISBN (PDF):
978-91-7563-268-1
Rapport:
2015:24

Boverket har avslutat regeringsuppdraget: Att utreda behovet av och förutsättningar för ett ökat byggande av småhus i storstadsregionerna.

Denna slutrapport redovisar skattningar av värdet av kvaliteter i småhusboendet som är knutna till själva bostaden respektive bostadens läge i den urbana miljön. Dessa skattningar redovisas mot bakgrund av tidigare gjorda undersökningar av människors preferenser i boendet. Utvecklingen av småhusbyggandet i Sverige jämförs också med utvecklingen i ett mindre antal andra länder. En konsultrapport från Urban Utveckling ingår i underlagsmaterialet. Konsultrapporten redovisar en analys av hur småhusbyggande skulle kunna bli en del av det urbana sammanhanget med särskild inriktning mot småhusbyggande i utsatta områden samt mot ett nytt sätt att se på småhusbyggandet.

Delrapport i september 2014

Boverket redovisade en första delrapport i september 2014. Delrapport 1 redovisade statistik över bostadsbyggandet i stora städer. Utifrån intervjuundersökningar målades en bild av de bakomliggande orsakerna till det låga småhusbyggandet. En kartläggning av tillgången på mark för småhusbebyggelse i storstadsregioner redovisades.

Mer information

Mer information hittar du under "Relaterad information".

Tillbaka till toppen