På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Förslag till utvecklade krav på standardiseringen inom byggområdet

Utgivningsår:
2015
Antal sidor:
68
ISBN (tryck):
978-91-7563-315-2
ISBN (PDF):
978-91-7563-316-9
Rapport:
2015:41

Boverket har tagit fram ett förslag till villkorad styrning av de pengar som staten ger till standardiseringen på byggområdet, det vill säga SIS.

Kort innebär förslaget till villkorad styrning - av de pengar som staten ger till standardiseringen på byggområdet - att ett antal långsiktiga mål har tagits fram som anger en riktning. Utöver det finns det i rapporten förslag på ett antal etappmål vilket är aktiviteter som ska utföras under ett år och som kopplas till de långsiktiga målen.

Förslaget innebär att styrningen sker via en bilaga i det så kallade riktlinjebeslutet. Riktlinjebeslutet är ett beslut ställt till Sveriges Standardiseringsförbund, där regeringen anger riktlinjer för standardiseringens verksamhet och som kan liknas vid regeringens regleringsbrev till myndigheterna. I bilaga 1 till Boverkets rapport finns ett förslag till bilaga till riktlinjebeslut för år 2017.

I rapporten finns även förslag på hur nya långsiktiga mål och etappmål kan tas fram för kommande år, detta i dialog med byggmyndigheter och byggbranschen.

Om uppdraget

Uppdraget från regeringen handlar om att ta fram ett förslag till resultatkontrakt mellan staten och standardiseringsorganisationen SIS, begränsat till området bygg och anläggning. Resultatkontraktet ska vara ett sätt för staten att villkora de statliga medel som årligen (delvis) finansierar standardiseringen. Uppdraget ingår i Boverkets regleringsbrev för 2015.

Tillbaka till toppen