EU och Bostadspolitiken 2014

Rättsutveckling och samarbete inom EU av betydelse för svensk bostadspolitik

EU och Bostadspolitiken 2014
Utgivningsår:
2015
Antal sidor:
54
ISBN (tryck):
978-91-7563-113-4
ISBN (PDF):
978-91-7563-114-1
Rapport:
2015:6
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Boverket följer utvecklingen inom EU när det gäller rättsfall, beslut, meddelanden och andra typer av ställningstaganden på EU-nivå som kan påverka förutsättningarna för svensk bostadspolitik. Här presenteras en sammanfattning av våra iakttagelser under 2014.

EU-samarbetet påverkar förutsättningarna för den nationella bostadspolitiken. Eventuella statliga stimulanser till bostadssektorn måste till exempel godkännas av EU-kommissionen. Det europeiska samarbetet kan också öppna för erfarenhetsutbyte och utveckling av gemensamma värderingar och förhållningssätt när det gäller bostadsfrågor.

Mer information

Mer information hittar du under "Relaterad information".

Sidansvarig: Publikationsservice