De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling på bostadsmarknaden 2013 och 2014

De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling på bostadsmarknaden 2013 och 2014
Utgivningsår:
2015
Antal sidor:
66
ISBN (tryck):
978-91-7563-227-8
ISBN (PDF):
978-91-7563-228-5
Rapport:
2015:11
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Boverket ska följa de allmännyttiga och kommunala bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden. I denna rapport behandlas för första gången frågan kring segregation samt en uppdatering av valfrihetsfrågan utifrån försäljningar och ombildningar.

Enligt förordning (2011:1159) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska Boverket bland annat följa de allmännyttiga och kommunala bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden. I uppdraget ingår de förändrade förutsättningarna för bostadsaktiebolagen när det gäller konkurrens, valfrihet, segregation samt modernisering och underhåll av beståndet efter det att den nya lagen för de kommunala allmännyttiga bolagen kom 2011.

I denna rapport behandlas för första gången frågan kring segregation samt en uppdatering av valfrihetsfrågan utifrån försäljningar och ombildningar.

Rapporten bygger på ett underlag från Statistiska centralbyrån (SCB) samt på Boverkets Bostadsmarknadsenkät från 2014 avseende 2013 och utvecklingstendenser under 2014.

Mer information

Mer information hittar du under "Relaterad information".

 

Sidansvarig: Publikationsservice