Boverkets indikatorer november 2015

Analys av utvecklingen på bygg- och bostadsmarknaden med byggprognos

Boverkets indikatorer november 2015
Utgivningsår:
2015
Antal sidor:
24
ISBN (tryck):
978-91-7563-311-4
ISBN (PDF):
978-91-7563-312-1

En kortfattad och aktuell sammanställning av olika indikatorer om utvecklingen på bygg-, bostads-, och kreditmarknaden.

Sammanställningen bygger på uppgifter från skilda källor som bearbetas och sammanställs av Boverket tillsammans med uppgifter ur Boverkets egen statistik.

Om Boverkets indikatorer

Syftet med Boverkets indikatorer är att sprida kunskaper som ger överblick inom områden som är av intresse för bostadsförsörjning, planering och byggande.

Sidansvarig: Publikationsservice